Website powered by

Scampy Shiba - Line stickers - 2017-2018

Sam kalensky projectshiba scampy samkalensky

2017 rough sticker sketches.

Sam kalensky projectshiba roughsketches samkalensky
Sam kalensky projectshiba concepts september 1st 2018
Sam kalensky scampy2018

2018 revamp.

Sam kalensky image0 2
Sam kalensky screen shot 2018 09 25 at 8 47 15 pm
Sam kalensky shibav5